بدون نیاز به بستری

در این روش، دندانپزشکی بیماران قلبی بدون قطع و یا تغییر دوز داروی ضدانعقادی و ضدپلاکتی و بستری در بیمارستان، می‌تواند جراحی و اعمال دندانپزشکی خود را انجام دهد.

جراحی تحت وارفارین

اگر دارو‌های ضدانعقادی و ضدپلاکتی مثل وارفارین مصرف می‌کنید، بدون نیاز به بستری در بیمارستان یا توقف و تغییر در دوز داروی مصرفی ، جراحی دنداپزشکی خود را انجام دهید.

۱۰۰ درصد عملی

تاکنون این روش برای دندانپزشکی بیماران قلبی بسیاری انجام شده و کاملا موفق آمیز بوده است. شما می‌توانید در قسمت «نظرات بیماران»، نظرات و پرونده‌ آنان را مطالعه کنید.

مراجعه کننده عزیز
سلام؛ من دکتر مهدی علی‌بیگی ، جراح دندان‌پزشک هستم
در این وبسایت قصد دارم با تحقیق و ترجمه مقالات روز دنیا، به شما شیوه نوین و علمی در انجام جراحی دهان و دندان مصرف‌کنندگان دارو‌های ضد انعقادی و ضد پلاکتی، مانند وارفارین و آسپرین، را معرفی کنم.

در این روش نیازی به متوقف کردن و یا تغییر دوز وارفارین قبل از جراحی دهان و دندان، مانند کشیدن دندان، نخواهد بود. من خود را متعهد به کمک در جهت حفظ سلامت دهان و دندان شما می‌دانم.


ما با استفاده از شیوه نوین و علمی، اعمال دندانپزشکی را برای مصرف‌کنندگان دارو‌های ضد انعقادی و ضد پلاکتی، مانند وارفارین و آسپرین انجام می‌دهیم. در این روش نیازی به متوقف کردن و یا تغییر دوز وارفارین قبل از جراحی دهان و دندان، مانند کشیدن دندان، نخواهد بود.
Image
Image

دکتر مهدی علی بیگی

دندان پزشکی بدون قطع وارفارین

بدون نیاز به بستری در بیمارستان یا توقف و تغییر در دوز داروی مصرفی و پذیرفتن ریسک خطرات ناشی از آن، جراحی دنداپزشکی خود را انجام دهید.

بدون نیاز به بستری

در این روش بیمار بدون قطع و یا تغییر دوز داروی ضدانعقادی و ضدپلاکتی و بستری در بیمارستان می‌تواند، جراحی و اعمال دندانپزشکی خود را انجام دهد.

100 درصد عملی

 این روش تاکنون برای بیماران زیادی انجام شده است و کاملا موفق آمیز بوده است.

Article: Managment of Dental Patients Taking Anticoagulants or Antiplatelet Drugs


مرجع اصلی مطالب قرار داده شده در قسمت دانشنامه سایت، از مقاله «مدیریت بیماران دندانپزشکی که از داروهای ضد انعقاد یا ضد پلاکت استفاده می‌کنند» گرفته شده است.


شما می‌توانید با مطالعه مطالب قسمت دانشنامه اطلاعات مفیدی را در رابطه دندانپزشکی بیماران قلبی که از داروی‌ وارفارین یا داروی‌های ضدانعقادی دیگر مصرف می‌کنند، مطالعه کنید.
Image

دکتر مهدی علی بیگی

آدرس مطب در گوگل

دکتر مهدی علی بیگی

تماس با ما

دکتر مهدی علی بیگی

 

تهران، ضلع شمال شرقی پل سید خندان، جنب بیمارستان رسالت، ساختمان ۲۴ واحد ۴

 

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۹۰۶۵۳

 

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۹۹۱۷۸