معرفی

درباره من

آقای دکتر مهدی علی بیگی متخصص و دندانپزشک

مراجعه کننده عزیز

سلام من دکتر مهدی علی بیگی، جراح و دندانپزشک هستم.

در این وب سایت قصد دارم با تحقیق و ترجمه مقالات روز دنیا، به شما شیوه نوبن و علمی در انجام جراحی دهان و دندان مصرف کنندگان داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی، مانند وارفارین و آسپرین را معرفی کنم.

در این روش نیازی به متوقف کردن و یا تغییر دوز وارفارین قبل از جراحی دهان و دندان، نخواهد بود. من خود را متعهد به کمک در جهت حفط سلامت دهان و دندان شما می دانم.

ما با استفاده از شیوه های نوین و علمی، اعمال دندانپزشکی را برای مصرف کنندگان داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی، مانند وارفارین و آسپرین انجام می دهیم. در ابن روش نیازی به متوقف کردن و یا تغییر دوز وارفارین قبل از جراحی دهان و دندان، نخواهد بود.