نظرات بیماران

نظرات بیماران

کلینیک دندان پزشکی آقای دکتر مهدی علی بیگی

بیماران قلبی برای جلوگیری از لخته شدن خون در رگ‌ها از داروی‌های ضدانعقادی مانند وارفارین یا آسپرین استفاده می‌کنند. یکی از چالش‌های دندانپزشکی بیماران قلبی خطر خونریزی شدید دندان است. اکثر بیماران قلبی یا بیماران دیگری که داروی‌های ضدانعقادی مصرف می‌کنند برای دندانپزشکی با مشکل مواجه می‌شوند. اکثر کلنیک‌های دندانپزشکی از پذیرش این گونه بیماران خودداری می‌کنند. در نتیجه بیماران مجبوری هستند برای دندانپزشکی به بیمارستان مراجعه کنند. تاکنون بیماران زیادی به دکتر مهدی علی بیگی مراجعه کرده‌اند که داروی ضدانعقادی مصرف می‌کردند. خدا را شاکریم دندانپزشکی بیماران قلبی در تمامی موارد موفقیت‌آمیز بوده است. در زیر نظرات و پرونده برخی از بیماران آورده شده است. پیشنهاد می‌کنیم با مشاهده فیلم نظرات و مطالعه پرونده بیماران از موفقیت‌آمیز بودن این روش اطمینان حاصل کنید.